urania

  • n."เทพเจ้ากรีก" หน้าที่ Urania ของดาราศาสตร์ แฝงในเทพเจ้าแห่งความรักและความงาม
  • WebWulaniya แรมอโฟร์ไดต์ Urania Peña ลาวู
n.
1.
ในตำนานเทพเจ้ากรีก มิวส์ของดารา Muses 9 หนึ่งเชื่อกันว่าสร้างแรงบันดาลใจ และทะนุถนอมศิลปะ