unbrace

การออกเสียง:  US [ˌʌn'breɪs] UK [ˌʌn'breɪs]
  • v.ผ่อน ผ่อนคลาย ลดลง
  • WebUnstring ปลดล็อค ผ่อนคลาย
v.
1.
ทำบางสิ่งบางอย่างตึงเครียด หรือเครียดน้อย