trisaccharides

สำหรับคำนิยามของ trisaccharides กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.


เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ trisaccharides ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ trisaccharides ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ trisaccharides ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ trisaccharides แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ trisaccharides นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ trisaccharides อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ trisaccharides. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ trisaccharides: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย trisaccharides ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ trisaccharides ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ trisaccharides ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า trisaccharides หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย trisaccharides คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย trisaccharides และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย trisaccharides