transfinite

การออกเสียง:  US [træns'faɪnaɪt] UK [træns'faɪnaɪt]
  • adj.ไม่จำกัด คนจนเป็น "หลาย"
  • Webเกินขีดจำกัด
adj.
1.
อธิบายเอนทิตีทางคณิตศาสตร์เช่นหมายเลข กลุ่ม หรือปริมาณที่เกินอินฟินิตี้