toilet

การออกเสียง:  US [ˈtɔɪlət] UK ['tɔɪlət]
  • n.ตาย toilette แต่งทำความสะอาดแผล
  • Webห้องน้ำ ห้องน้ำ ห้องน้ำ
n.
1.
โครงสร้างเช่นนั่งบนหลุมที่คุณได้รับการกำจัดของเสียจากร่างกายของคุณ
2.
ห้องพักในบ้านหรืออาคารที่ประกอบด้วยห้องน้ำ คำอเมริกันปกติเป็นน้ำ
3.
กระบวนการซักผ้าและการแต่งตัว
4.
ทำส่วนของร่างกายหลังจากแพทย์ผ่าตัดกระบวนงาน บ่อยครั้งในการเตรียมการสำหรับการใช้แผลหรือใช้ผ้าพันแผล
  • My entire toilet, a tooth-brush, a comb, and a hair-brush.
    ที่มา: E. K. Kane