syringomyelia

  • n."แพทย์" Syringomyelia
  • WebSyringomyelia โรคสันหลัง Syringomyelia
n.
1.
ก้าวหน้าโรคของสันหลังในที่ท่อน้ำมันเติมผุฟอร์มในเนื้อเยื่อประสาท ก่อให้เกิดสิ่งรบกวนทางประสาทสัมผัสและ สูญเสียการเคลื่อนไหวความสมัครใจ