sweatpants

การออกเสียง:  US [ˈswetˌpænts] UK ['swet.pænts]
  • n.กางเกงกีฬา (หนา),
  • Webกางเกงวอร์มหลวม กางเกงกีฬา กางเกงวอร์มหลวม
n.
1.
กางเกงหลวมทำจากผ้าฝ้ายหนาที่คุณสวมใส่สำหรับออกกำลังกาย หรือผ่อนคลาย