sulphurous

การออกเสียง:  UK ['sʌlfərəs]
  • adj. Sulfurous กำมะถันเหลือง ชายฉกรรจ์ การสุด
  • Webกำมะถันรส กำมะถัน ประกอบด้วยซัลเฟอร์
adj.
1.
เกี่ยวข้องกับหรือประกอบด้วยซัลเฟอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ valency สี่
2.
มีสีหรือกลิ่นฉุนซัลเฟอร์
3.
เกี่ยวข้องกับนรกหรือช่องเขา
4.
แสดงความรู้สึกโกรธ แข็งแกร่งจริง หรือคำ