subcalibre

  • adj.เล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ยิงกระสุนปืนเล็ก calibre
adj.
1.
อธิบาย calibre มีขนาดเล็กกว่าของปืนซึ่งมันจะยิงกระสุนจริง