stereoisomers

  • n. Stereoisomers
  • WebStereoisomers บล็อกแนะนำสเตอริโอ กรอบแทนสเตอริโอ
n.
1.
กลุ่มของโมเลกุลที่มีอะตอมที่เชื่อมต่อกัน ในใบสั่งเดียวกัน แต่จัดพื้นที่แตกต่างกัน อย่างใดอย่างหนึ่ง