spalls

  • v.(A) เสียไปสับหยาบ (แร่), shiluo แยก
  • n.เศษบด (แร่)
  • Webเศษซากวัสดุมุม
n.
1.
ขนาดเล็กส่วนตัว เสี้ยน หรือของหินหรือแร่
v.
1.
แบ่งเศษเล็ก flakes หรือลูกธนู หรือ ทำหิน แร่ วัสดุก่อสร้างตัดใน flakes