spacey

การออกเสียง:  US [ˈspeɪsi] UK ['speɪsi]
  • na.(=
  • Webแสนสบาย โรง แสนสบาย ผิดพลาด
adj.
1.
สับสนเล็กน้อย และไม่เข้มข้น ตัวอย่างเนื่องจากคุณจะเหนื่อยมาก
2.
เพลงแสนสบายหรือศิลปะน่าจะสร้างขึ้น โดยคนที่ใช้ยาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงวิธีการที่พวกเขาคิดว่า