soured

การออกเสียง:  US [saʊr] UK [ˈsaʊə(r)]
  • adj.พอ ไม่มีความสุข ประเภท และน่า เบื่อ
  • n.เปรี้ยวใจสิ่ง ปวดเรา sour เครื่องดื่ม
  • v.กรด Rancidity ความเสียหายที่ทำให้อารมณ์เสีย
  • Webผสม ไม่ดี เปรี้ยว
adj.
1.
รสชาติเหมือนกับมะนาว กับรสชาติที่ไม่พึงประสงค์หรือกลิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพราะไม่ถูกสด
2.
ไม่พึงประสงค์ โรงแรม หรืออารมณ์เสีย
v.
1.
ถ้าความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ sours หรือสิ่ง sours จะหยุดการประสบความสำเร็จ หรือน่าพอใจ
2.
ถ้าบางสิ่งบางอย่างเช่นนม sours หรือสิ่ง sours มันจะมีรสชาติที่ไม่พึงประสงค์หรือกลิ่นเนื่องจากไม่มีอาหารสด