source

การออกเสียง:  US [sɔrs] UK [sɔː(r)s]
  • n.ทำให้แหล่งต้นฉบับ
  • v.(จาก...) การเข้าถึง
  • Webแหล่งที่มา และ แหล่งมา ต้นกำเนิด
n.
1.
บุคคล สถานที่ หรือสิ่งที่มีสิ่งที่คุณต้องการ หรือ ต้องการ คนที่ให้ข้อมูลสำหรับผู้สื่อข่าว
2.
สาเหตุของปัญหา หรือสถานที่จะเริ่ม
3.
จุดเริ่มต้นของแม่น้ำหรือลำธาร
v.
1.
จะได้รับผลิตภัณฑ์หรือวัสดุพื้นฐานจากที่อื่น
2.
เพื่อค้นหาชิ้นส่วนของข้อมูลมาจาก