sought

การออกเสียง:  US [sik] UK [siːk]
  • v.ค้นหาแสวงหา ค้นหา ความต้องการ
  • Webค้นหาแสวงหาได้รับการออกแบบ
v.
1.
ขอตัว หรือพยายามที่จะได้รับบางสิ่งบางอย่าง ขอจากศาลกฎหมาย ถามคนที่ลงตัว
2.
พยายามค้นหาบางสิ่งบางอย่างหรือคนที่คุณต้องการในชีวิตของคุณ พยายามค้นหาบางสิ่งบางอย่างเช่นคำตอบหรือเหตุผล