sons

การออกเสียง:  US [sʌn] UK [sʌn]
  • n.บุตรของเด็ก เด็ก เด็ก
  • Webเด็ก กามวิตถาร เช่นเด็ก สไตน์เวย์
n.
1.
ลูกชายของคุณ
2.
คนที่มาจากใด
3.
มิตรของการจัดการกับเด็กผู้ชายหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณ
4.
ชื่อที่คริสเตียนบางครั้งใช้สำหรับพระเยซูคริสต์