sondes

  • n.ตรวจสอบอุปกรณ์โพรบ โพรบ
  • Webเครื่องตรวจจับ
n.
1.
ชุดของเครื่องมือที่สามารถปรับลดลงเป็นหลุมเจาะ หรือทำบอลลูนหรือจรวดเพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศบน เงื่อนไขที่พบ