sonars

การออกเสียง:  US [ˈsoʊnɑr] UK [ˈsəʊnɑː(r)]
  • n.เครื่องตรวจจับโซนาร์และเรือดำน้ำ
  • Webโซนาร์ locators ระดับตำแหน่ง
n.
1.
อุปกรณ์ในเรือที่วัดความลึกของน้ำ และแสดงตำแหน่งของวัตถุใต้น้ำ