somite

การออกเสียง:  US ['soʊmaɪt] UK ['səʊmaɪt]
  • n.แต่ "ไดนามิก" "แก้ปัญหา" ส่วนฉบับ
  • WebSomites เชื่อมโยง ส่วนสุดท้าย cephalothorax
n.
1.
หนึ่งในชุดของช่วงเซลล์ที่พัฒนาไปตามด้านหลังของตัวอ่อนหลอด ให้ขึ้นสันหลังและกล้ามเนื้ออีกส่วนใหญ่ จัดเป็นคู่
2.
ส่วนร่างกาย มักหลาย ซึ่งร่างกายของสัตว์บางอย่างเช่นไส้เดือนและเครย์ฟิชจะแบ่งตามความยาวของหนึ่ง