somber

การออกเสียง:  US [ˈsɑmbər] UK [ˈsɒmbə(r)]
  • na.การเปลี่ยนแปลง "sombre"
  • Webสีน้ำเงิน มืด สีเข้ม
adj.
1.
ร้ายแรง หรือเศร้า
2.
เข้มสี สีเทา หรือสีดำโดยเฉพาะ
na.
1.
ตัวแปรของ sombre
adj.
na.