solute

การออกเสียง:  US [ˈsɑljut] UK [ˈsɒljuːt]
  • n.ตัว "หัว" ส่วนยุบ
  • Webตัวทำละลาย ตัว n ของตัวถูกละลายเป็นส่วนยุบตัวทำละลายของเหลว
n.
1.
สารที่ละลายในตัวทำละลายตัว และกลายเป็น ส่วนหนึ่งของของเหลวนั้นจะเป็นการแก้ปัญหา