soleus

การออกเสียง:  UK ['səʊlɪəs]
  • WebSoleus ของเอ็นอคิลลีส กล้ามเนื้อขาดังต่อไปนี้
n.
1.
กล้ามแบนกว้างในน่องของขาที่ช่วยให้ การทำงานแบบยืดหยุ่นข้อเท้ากดพื้นเท้า