solemn

การออกเสียง:  US [ˈsɑləm] UK [ˈsɒləm]
  • adj.เย็น Unsmiling ปฏิญาณตน สเติร์น
  • Webแกรนด์ ปฏิญาณตน
adj.
1.
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมรุนแรงหรือทัศนคติอย่างจริงจัง
2.
ใช้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่นสัญญาเป็นความตั้งใจอย่างจริงจัง