soften

การออกเสียง:  US [ˈsɔf(ə)n] UK [ˈsɒf(ə)n]
  • v.นุ่มนวล ปานกลางลดลงอย่างไร
  • Webนุ่ม น้ำอัดลม นุ่มนวล
v.
1.
กลายเป็นนุ่ม หรือทำอะไรนุ่ม
2.
เป็นเกี่ยวกับความรุนแรงน้อยกว่า หรือทำให้ใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทำ
3.
จะทำอะไรดูดีขึ้น โดยการทำให้เป็นสีหรือรูปร่างแข็งแรงน้อย