socket

การออกเสียง:  US [ˈsɑkət] UK [ˈsɒkɪt]
  • n.ซ็อกเก็ตหลอดเจ้า ซ็อกเก็ต "โซลูชัน" ซ็อกเก็ต
  • v.... ใส่สิว
  • Webซ็อกเก็ต แจ็ค ซ็อกเก็ต
n.
1.
สถานที่บนพื้นผิวหรือเครื่องที่ มีรูสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า คำอเมริกันเป็นร้าน
2.
สถานที่ที่คุณสามารถใส่หลอดไฟ
3.
[กายวิภาค] ช่องโค้งในร่างกายมนุษย์ที่เป็นส่วน เช่นตาหรือแขนเหมาะสมกับ
4.
เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรซึ่งส่วนกลมเรียกว่าลูกบอลที่เหมาะสม เพื่อให้มันสามารถย้าย
v.
1.
จะใส่อะไรลงในซ็อกเก็ต