snog

การออกเสียง:  US [snɑɡ] UK [snɒɡ]
  • n.Snog
  • v.(โดยเฉพาะอย่างยิ่งนาน) จูบ
  • Webจูบถั่วเก่า จูบและฮัก จูบ
v.
1.
ถ้าคนสองคน snog หรือ snogs คนอื่น พวกเขาจูบ และถือกันเป็นระยะเวลา