site

การออกเสียง:  US [saɪt] UK [saɪt]
  • n.เว็บไซต์
  • v.ใน ... เลือกไซต์
  • Webอเมริกา อเมริกา เว็บไซต์
n.
1.
พื้นที่ของที่ดินที่บางสิ่งบางอย่างถูกสร้างขึ้น หรืออาจสร้างขึ้น
2.
สถานที่สิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่าสนใจ หรือ สำคัญ หรือไม่มีอาคารที่สำคัญ สถานที่พักในเต็นท์หรือออกค่าย ที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เฉพาะเจาะจงในร่างกาย
v.
1.
ไปวางในสถานเฉพาะ