shackled

การออกเสียง:  US [ˈʃæk(ə)l] UK ['ʃæk(ə)l]
  • v.ความยับยั้งชั่งใจชาย ป้องกัน บล็อก
  • n.สะบั้น กุญแจมือ สะบั้น บูมเมอแรง (เนื้อหา)
  • Webลูกโซ่ปริศนาเมืองคุก บูมเมอแรง บูมเมอแรงของฉัน
n.
1.
แหวนโลหะเชื่อมต่อที่สามารถปิดลงบนข้อคู่หรือขานักโทษ
2.
สิ่งที่ทำให้คุณทำสิ่งที่คุณต้องการทำ
v.
1.
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นทำสิ่งที่พวกเขาต้องการทำ
2.
ใส่บูมเมอแรงคน ' s ข้อหรือขา