sera

การออกเสียง:  US [ˈsɪrəm] UK [ˈsɪərəm]
  • n."แพทย์" ซีรั่มพลาสมา ขนาด SAP
  • Webซาราห์ Cerritos จะ
n.
1.
ของเหลวที่อยู่ในคน ' s เลือดเพื่อช่วยในการต่อสู้กับการติดเชื้อหรือเป็นพิษ
2.
ของเหลวสีเหลืองบางที่เป็นส่วนหนึ่งของเลือด และการที่แยกจากนั้นเมื่อมัน clotsbecomes หนา และหนัก