sc

  • na.ทีม "ทหาร" สุขาภิบาลหน่วยอนามัย
  • WebSC (สแกนเดียม); ระงับ (ระงับข้น SC (สัมประสิทธิ์แรเงา)

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ sc ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ sc ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ sc ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ sc แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ sc นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ sc อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ sc. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ sc: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย sc ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ sc ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ sc ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า sc หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย sc คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย sc และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย sc