rigadoons

  • WebPas de จำ เต้นรำ Gedun ลี่ Li Gedun ชี้ใบมีด
n.
1.
การเต้นรำที่ฝรั่งเศสสำหรับคู่รักในเวลา duple หรือควอด
2.
เพลงสำหรับการ rigadoon