result

การออกเสียง:  US [rɪˈzʌlt] UK [rɪ'zʌlt]
  • n.ผลลัพธ์ผลลัพธ์ผลลัพธ์ ผลลัพธ์
  • v.(เนื่อง...) และ (พร้อม...)
  • Webผลของผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
n.
1.
สิ่งที่เกิดโดยตรงจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
2.
คะแนนสุดท้าย หรือชื่อของผู้ชนะของกิจกรรมกีฬาหรือการเลือกตั้ง
3.
ชิ้นส่วนของข้อมูลที่ได้รับ โดยการตรวจสอบ เรียน หรือคำนวณอะไร
4.
ความสำเร็จที่สามารถทำได้ โดยการกระทำหรือความพยายามของคุณ
5.
เอกสารทางการเงินแสดงบริษัท ' s ประสิทธิภาพเฉพาะช่วงเวลา
6.
เกรดที่นักเรียนได้รับ
v.
1.
จะเกิดโดยตรงจากสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้