redshirts

  • na.คนเสื้อแดง "ประวัติ"
  • Webเสื้อแดง เสื้อแดงกลุ่ม II กองพันปืนใหญ่อาหาร
n.
1.
นักกีฬาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้เก็บออกจากการแข่งขันหนึ่งปีเพื่อพัฒนาทักษะของ ตน และขยายระยะเวลาของเขา หรือเธอมีสิทธิ์