pulpit

การออกเสียง:  US [ˈpʊlpɪt] UK ['pʊlpɪt]
  • n.(เชิร์ช) ในเวทีเล็ก
  • Webแท่นเทศน์ แท่นเทศน์ แพลตฟอร์ม
n.
1.
สถานที่ที่พระสงฆ์หมายถึงการพูดคุยกับคนในโบสถ์