photoresist

การออกเสียง:  US [ˌfoʊtoʊrɪ'zɪst] UK [fəʊtəʊrɪ'zɪst]
  • n."สิ่ง" ภาพพยายามขัดขวาง
  • Webไฟบล็อก Photoresist Photoresist
n.
1.
วัสดุ photosensitive ที่ใช้กับพื้นผิว สัมผัสกับแสงอัลตราไวโอเลต หรือมองเห็นได้ และพัฒนาก่อนกัดเคมีในระหว่างกระบวนการ photolithographic