pea

การออกเสียง:  US [pi] UK [piː]
  • n.ถั่วและถั่ว
  • Webดอกอัญชัญ (phenylethylamine), phenylethylamine ถั่วพืช
n.
1.
เล็กกลมสีเขียวผักที่เติบโตในฝักแคบยาว เมล็ดมีถั่วพืชเลื้อยไต่