palace

การออกเสียง:  US [ˈpæləs] UK ['pæləs]
  • n.พาเลซ พาเลซ ประธานาธิบดี คนที่อาศัยอยู่ในวัง
  • Webพาเลซ นางเอกหยกวันที่ไป ศาล
n.
1.
อาคารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งใช้เป็นบ้านอย่างเป็นทางการ ของพระราชวงศ์ ประธาน ผู้ นำทางศาสนาที่สำคัญ ใช้ชื่อวัง ใช้เมื่อพูดกับพระราชวงศ์ โดยเฉพาะพระราชวงศ์
2.
อาคารขนาดใหญ่ ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ที่สามารถมองเห็นการแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง