organophosphorus

การออกเสียง:  US [ˌɔrgənoʊ'fɒsfərəs] UK [ɔ:gənəʊ'fɒsfərəs]
  • adj.ฟอสฟอรัสอินทรีย์
  • Webตัวแทน organophosphorus ยาฆ่าแมลง organophosphorus ซึ่งเกิดจากเชื้อ organophosphorus
adj.
1.
เกี่ยวข้องกับสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยฟอสเฟตกลุ่ม