noes

การออกเสียง:  US [noʊz] UK [nəʊz]
  • n.โหวตลบ
  • Webปฏิเสธการปฏิเสธ ไม่
adv.
1.
เหมือนมันเป็นความจริง
2.
ใช้สำหรับการให้คำตอบที่เป็นค่าลบให้ใครคนนั้นถาม หรือคุณ ใช้สำหรับบอกว่า คำที่คนทำไม่จริง ใช้ สำหรับเงื่อนไขด้วยคำสั่งลบ หรือภายใต้คำลบ ใช้สำหรับการแสดงที่คุณจะตกใจ ประหลาดใจ หรือเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลอื่นได้ว่า ผิดหวัง
3.
ใช้สำหรับบอกว่า ไม่มีแม้แต่บุคคลเดียวหรือสิ่ง จำนวนของสิ่งใด ๆ ที่ไม่
4.
ใช้สัญลักษณ์ หรือคำพูดว่า บางสิ่งบางอย่างไม่ได้ ใช้สำหรับบอกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ไม่ทำงาน
5.
ใช้สำหรับบอกว่า เหลียวไม่อธิบายไว้ในวิธีการ ใช้คำเช่น "เล็ก" หรือ "ดี" เมื่อพวกเขาใช้ก่อนคำนามเพื่อให้พวกเขาข้าม ใช้คำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์
6.
ใช้เป็นวิธีแก้ไขที่คุณได้กล่าว
7.
ใช้การเน้นความหมายเชิงลบของสิ่งที่คุณได้กล่าวว่า
n.
1.
คำตอบที่เป็นค่าลบหรือลงคะแนนเสียง
abbr.
1.
[เคมี] เหมือนโนเบเลียม
2.
(=จำนวน)