nervinesses

สำหรับคำนิยามของ nervinesses กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.


เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ nervinesses ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ nervinesses ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ nervinesses ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ nervinesses แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ nervinesses นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ nervinesses อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ nervinesses. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ nervinesses: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย nervinesses ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ nervinesses ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ nervinesses ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า nervinesses หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย nervinesses คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย nervinesses และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย nervinesses