mongrelized

สำหรับคำนิยามของ mongrelized กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.

v.
1.
ทำบางสิ่งบางอย่างหรือใครสักคนเป็น mongrel หรือผสมในอักขระ ชนิด หรือแข่งขัน