mon

การออกเสียง:  UK [mɔn]
  • n.รูปแบบของมนุษย์ เชื้อชาติมอญและมอญ
  • Webวันจันทร์ (วันจันทร์); วันจันทร์ หมายเลข octane มอเตอร์ (หมายเลข Octane มอเตอร์)
n.
1.
กรรมการคนที่อยู่ในส่วนที่ติดกับไทยและพม่า
2.
ชายคนหนึ่ง
3.
ภาษามอญ - เขมรที่พูดในส่วนที่ติดกับไทยและพม่า
เอเชีย >> พม่า >> กองจันทร์
Asia >> Myanmar >> Mon Division