milkshakes

การออกเสียง:  US [ˈmɪlkˌʃeɪk] UK ['mɪlk.ʃeɪk]
  • n.นมปั่น "อาหาร"
  • WebMilkshake คลาส ครีมน้ำนม 4 ถ้วย Milkshake
n.
1.
[อาหาร] หวานเครื่องดื่มโดยผสมนมกับช็อกโกแลต หรือผลไม้ และปกติไอศกรีม หรือแก้วเครื่องดื่ม
2.
เครื่องดื่มหวานโดยผสมนมกับช็อกโกแลต หรือผลไม้ และปกติไอศกรีม หรือแก้วเครื่องดื่ม