melancholy

การออกเสียง:  US [ˈmelənˌkɑli] UK [ˈmelənkəli]
  • n.วรรณคดีความเสียใจ
  • adj.เยือกเย็น
  • WebBlues สีน้ำเงิน ภาวะซึมเศร้า
adj.
1.
<วรรณกรรม > รู้สึก หรือทำให้ sb รู้สึกเด่น หรืออ่อนโยนความโศกเศร้า
n.
1.
<วรรณกรรม > เด่น หรืออ่อนโยนความโศกเศร้า
adj.
n.
1.