matchwood

การออกเสียง:  US ['mætʃ.wʊd] UK ['mætʃwʊd]
  • n.แผ่นไม้ เศษไม้
  • Webตรงไม้ Matchwood ไม้ กายอานา
n.
1.
ชิ้นส่วนหรือลูกธนู โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผลมาจากการทำลายของสิ่ง
2.
ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของไม้ราคาถูก