ling

การออกเสียง:  US [lɪŋ] UK [lɪŋ]
  • n.Calluna (ต่ำพุ่ม ขยายพิศวง)
  • Webลิง เชื่อมโยง cod
n.
1.
ต่ำป่าพืชใบเขียวและดอกไม้สีม่วงที่เติบโตใน areasLing เปิดเป็นชนิดของเฮ
เอเชีย >> ประเทศจีน >> หลิง
Asia >> China >> Ling