laminitis

การออกเสียง:  US [ˌlæmə'naɪtɪs] UK [ˌlæmɪ'naɪtɪs]
  • n.Laminitis "สัตวแพทย์"
  • Webความเสี่ยงของ laminitis
n.
1.
อักเสบของแผ่นสำคัญของเนื้อเยื่อในกีบ ม้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ' s กีบ มักจะก่อให้เกิดความอ่อนแอ