kleinsteinberg

สำหรับคำนิยามของ kleinsteinberg กรุณาเยี่ยมชมที่นี่.

ยุโรป >> เยอรมนี >> Kleinsteinberg
Europe >> Germany >> Kleinsteinberg

เพจนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่ออธิบายความหมายของ kleinsteinberg ที่นี่คุณสามารถค้นหาคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ kleinsteinberg ในภาษาอังกฤษและ๔๐อื่นๆ ก่อนอื่นคุณสามารถฟังการออกเสียงของ kleinsteinberg ในภาษาอังกฤษอเมริกันและอังกฤษโดยคลิกที่ไอคอนเสียง ต่อไปเราจะแสดงข้อกำหนดของเว็บที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ kleinsteinberg แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ถูกต้องแต่เป็นตัวแทนของคำอธิบายที่ทันสมัยที่สุดในยุคอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เรายังแสดงคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกับ kleinsteinberg นอกจากนี้ยังมีการแสดง antonyms ที่สำคัญสำหรับ kleinsteinberg อีกด้วย สำหรับรายการคำโดยละเอียดคุณสามา antonyms แท็บเพื่อสลับไปมา ที่สำคัญ, คุณจะเห็นแท็บของคำจำกัดความในภาษาอังกฤษที่พจนานุกรม DigoPaul.com ให้ความหมายที่ถูกต้องของ kleinsteinberg. ประการที่หนึ่งเราจะแสดงรายการรูปแบบคำอื่นๆของ kleinsteinberg: นาม, คำคุณศัพท์, กริยา, และ adverb สี่เราจะให้ประโยคตัวอย่างที่ประกอบด้วย kleinsteinberg ประโยคเหล่านี้แสดงให้คุณทราบว่าคุณสามารถใช้คำภาษาอังกฤษของ kleinsteinberg ในประโยคจริงได้อย่างไร ห้าเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ kleinsteinberg ได้ดีขึ้นเรายังมีภาพสามรูปเพื่อแสดงให้เห็นว่า kleinsteinberg หมายความว่าอย่างไร ในที่สุดเราจะแสดงคำภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย kleinsteinberg คำภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วย kleinsteinberg และคำภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย kleinsteinberg