ka

การออกเสียง:  US [kɑ] UK [kɑ:]
  • n."" (อียิปต์โบราณหรือกราบไหว้รูปเคารพ) วิญญาณ "หญิงชื่อ" ผู้หญิง
  • Webบินฮ่องกง Dragonair มังกรฮ่องกง kiloampere