intergrade

การออกเสียง:  US ['ɪntəˌgreɪd] UK ['ɪntəgreɪd]
  • n.ดู
  • v.แมพที่ก้าวหน้า
  • Webชั้นกลาง เปลี่ยนคลาส แบบฟอร์มกลาง
n.
1.
แบบฟอร์มอีกรายการหรือขั้น
2.
ฟ้าดินอีกรายการระหว่างสองดินเนื้อปูนที่โดดเด่น
v.
1.
จะแตกต่างจากฟอร์มหนึ่งไปอีกผ่านชุดของขั้นตอนหรือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนบางส่วน